Om e-tjänster

Via e-tjänster hittar du många av kommuns tjänster och blanketter på  ett och samma ställe. En del tjänster är renodlade e-tjänster, vilket innebär att du kan utföra dem online. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med hjälp av e-legitimation.

Andra tjänster utför du genom att fylla i en blankett.  Blanketten skriver du sedan ut och skriver under innan du skickar in den via mejl eller post. När du klickar på en tjänst får du upp all information du behöver veta för att utföra tjänsten samt kontaktuppgifter till vart du vänder sig för hjälp.

 

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter 

Om informationen hämtas från den registrerade själv: 

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Nora kommun. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Nora kommun. För att komma i kontakt med personuppgiftsansvarig kan du ringa växeln: 0587-810 00 eller skicka e-post: nora.kommun@nora.se

Nora kommun har ett dataskyddsombud gemensamt med Lindesberg och Hällefors kommuner samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Dataskyddsombudet heter Nathalie Holvik. Du når henne enklast genom att mejla dataskyddsombud@sb-bergslagen.se eller ringa 0587-810 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att samarbeta med integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Kommunen kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att hantera ärenden kopplade till e-tjänsten. 

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. 

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag ska du lämna in en egenhändigt undertecknad begäran till kommunen. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.  

Personuppgifterna kommer inte föras över till tredje part. (e-tjänster kopplade till Samhällsbyggnad hanteras av Lindesbergs kommun. Klicka här för att läsa Lindesberg kommuns hantering av personuppgifter. 

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till integritetsskyddsmyndigheten. klicka här för att läsa mer.