Ansökan om Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Biståndshandläggaren i hemkommunen gör en prövning och kontaktar sedan Nora kommun med en beställning/begäran om utförande av de insatser som den enskilde behöver. Det är hemkommunen som informerar vistelsekommunen om man har behov av hemsjukvård eller rehabilitering under besöket. Insatserna behöver anpassas till de förutsättningar den tillfälliga vistelsebostaden har. Senast fyra veckor före  vistelsen behöver Nora kommun få in begäran om hemtjänst från hemkommunen.

Fakturering kommer att ske efter vistelsens slut. Insatser faktureras utifrån hemkommunens ersättningsbelopp.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa