Orosanmälan för dig som arbetar med barn och unga.

LÄS MER

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Nora kommun under 21 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Anmälan som inkommer via den här e-tjänsten hanteras under ordinarie kontorstid, inkommer den efter kontorstid så hanteras den nästkommande vardag.  Vid akut oro utanför kontorstid kontakta socialjouren i Örebro på Tel: 019-21 41 05.

Anmälan som skickas in blir en upprättad handling som part (barn och vårdnadshavare) i ärendet får ta del av.

Du som har anmälningsplikt

Du som omfattas av anmälningsplikt är skyldig att genast göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker eller får kännedom om att ett barn eller en ungdom under 21 år far illa. En orosanmälan genom den här e-tjänsten kommer till socialtjänstens barn-& familjeenhet i Nora kommun. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag. Ring oss om din oro är akut, använd inte e-tjänsten vid akut oro utanför kontorstid.

Våra kontorstider då e-tjänsten bevakas är:

  • Måndag–fredag kl. 08:00-12:00, 13:00-16:30
  • Dag före röd dag kl. 08:00–13:00
  • Helgdagar/röda dagar: stängt

Ska jag göra en anmälan?

Är du osäker på om och hur orosanmälan bör göras, kontakta socialtjänstens mottagningstelefon för rådgivning under kontorstid, telefonnummer: 070-005 03 80

Hantering av anmälan.

När en anmälan inkommit till socialtjänsten hanteras den enligt gällande lagstiftning. Du kan få återkoppling gällande om anmälan ledde till utredning eller inte, eller om utredning redan pågår. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa