Orosanmälan barn för privatpersoner

LÄS MER

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Nora kommun under 21 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Uppgifterna du lämnar i anmälan kommer vårdnadshavare och eventuellt barnet/den unge att få veta. Önskar du vara anonym ska du inte skriva ditt namn i anmälan.

Hur du gör och hur vi hanterar en orosanmälan

Den anmälan du skickar in via vår e-tjänst hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag. Det är därför viktigt att du också ringer när oron för barnet är akut.

  • Vid akut oro under kontorstid: Ring Nora kommuns växel för att bli kopplad till Mottagningsgruppen, 0587-810 00. Vardagar kl. 8:00-12:00 samt 13:00-16:30
  • Vid akut oro utanför kontorstid: Ring Socialjouren, 019-21 41 05.

Akut oro kan grunda sig på flera olika faktorer eftersom att alla situationer är unika. Är du osäker på om oron är akut så kan du kontakta Mottagningsgruppen via Nora kommuns växel, 0587-810 00.

Information om behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna göra utredning enligt Socialtjänstlagen, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter och vill lämna in en orosanmälan ska du ta kontakt med Mottagningsgruppen via Nora kommun växel 0587-810 00, vardagar kl. 8:00-12:00 samt 13:00-16:30. 

Mer information om Nora kommuns behandling av personuppgifter (Länk till sida om GDPR)

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa