Sysselsättningsintyg

LÄS MER

Om du som vårdnadshavare har barn och önskar ha det placerat mer än 15 timmar per vecka i förskola behöver vi ha in ett sysselsättningsintyg av dig. Det gäller för vårdnadshavare med barn som har plats i   kommunal förskola.

Sysselsättningsintyg ska skickas in från hushåll och med hushåll avses ensamstående och makar.

Använd kommunens blankett för sysselsättningsintyg genom att klicka på "Hämta blankett" och skicka in den till: 

Nora kommun
Tingshuset
Bildningsförvaltningen
713 80 Nora

Frågor om e-tjänsten

Madeleine Bertilsson
madeleine.bertilsson@nora.se
0587-811 33
www.nora.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
nora.kommun@nora.se