Klagomål och synpunkter på Socialförvaltningen

LÄS MER

Låt oss veta vad du tycker!

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre - varje dag!

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa