Ansökan om bistånd eller förhandsbesked enligt socialtjänstlagen

LÄS MER

Ansökan om bistånd eller förhandsbesked enligt socialtjänstlagen. Ansökan eller förhandsbeskedet avser insatser inom bla hemtjänst, särskilt boende eller boendestöd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa