Föreningsbidrag

LÄS MER

Nora kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nora. Syftet med föreningsbidragen är att stödja ideella föreningar och organisationer med säte i Nora kommun. Kommunen vill med sina olika stödformer i första hand gynna verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år.

Föreningsbidrag för barn och ungdom

Bidrag man kan söka om er förening har verksamhet för barn och ungdomar mellan 3-20 år.

  1. Kommunalt aktivitetsstöd Ansök 2 ggr/år senast 25/2 och senast 25/8.
  2. Bidrag för Ungdomsledarutbildning Ansök senast 2 v. innan utbildningen påbörjas. 

Föreningsbidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter. Ansök senast 31/3. 

Föreningsbidrag för omsorg, äldre och socialt område

Bidraget ger ekonomiskt stöd till föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar och äldre samt till föreningar som kompletterar socialtjänstens område. Ansök senast 31/3. 

Föreningsbidrag för lovaktivitet

Bidraget ger stöd till ordnande av aktivitet för barn under skollov. Ansök 2 veckor innan respektive lov. 

Föreningsbidrag enligt avtal

Föreningsbidraget ger stöd till Kultur- och Fritidsföreningar enligt avtal. 

 

Mer information om bidragen samt ansökningshandlingar hittar du genom att klicka på knappen till höger.  Bidragsreglerna är antagna av fullmäktige 2015-10-14 § 119 att gälla från 2016-01-01. Bidragsreglerna (Öppnas i nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kristine Andersson
kristine.andersson@nora.se
076 139 48 54
www.nora.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
nora.kommun@nora.se