Ansök om anpassade måltider inom förskola, skola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För barn, elever och personal inom förskola, grundskola och gymnasium som har behov av anpassad kost utifrån medicinska, religiösa eller etiska skäl. Etiska skäl omfattar endast vegetarisk kost.

Som vårdnadshavare ansöker du om specialkost och/eller anpassad måltid för dig eller ditt barn inför varje höstterminsstart och vid förändringar av kost/byte av skola.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa