Lämna klagomål gällande skola eller barnomsorg

LÄS MER

Här lämnar du synpunkter eller klagomål på verksamheten i kommunal eller enskild förskola och kommunal skola. Du som har barn i friskola vänder dig direkt till din skola.