Registrera ombud för sjuklöneansökan 9:2 LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna ombudsregistrering ska användas av dig som i egenskap av ombud ansöker om sjuklöneersättning enligt 9:2 LSS. Efter inkommen registrering läggs du upp som ombud i Nora kommuns sjuklöneapplikation på https://sjuklon.nora.se/

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver inloggning
  • Fullmakt från den enskilde

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa