Ansökan om bidrag till underhåll av enskild väg

LÄS MER

Enskilda väghållare kan få kommunalt- och statligt bidrag för vägunderhåll på enskilda vägar. 

Bidrag utgår till vägsamfällighet och vägförening som är bildade enligt Lagen om enskilda vägar samt gemensamhetsanläggningar bildade enligt anläggningslagen. 
 
För att kommunalt underhållsbidrag ska utgå till väghållare av enskild väg fordras: 

  • att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår till väghållaren
  • att vägen ska hållas öppen även för andra än de i vägsamfälligheten, vägföreningen eller medlemmar som ingår i gemensamhetsföreningen
  • att underhållskostnaden kan styrkas med verifikationer om kommunen så önskar.

Mer information om enskilda vägar/vägsamfälligheter