Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag behöver du lämna in en egenhändigt undertecknad begäran till kommunen.

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter så kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ifylld blankett skickas till:  Nora kommun, Prästgatan 15, 713 80 Nora

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten