Ansökan om inackorderingsbidrag

LÄS MER

lever som går i kommunal gymnasieskola och som behöver inackordering på annan ort (än folkbokföringsadressen) på grund av skolgången har rätt till ekonomiskt stöd från kommunen. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Inackorderingsbidrag beviljas om följande krav uppfylls:

Eleven ska vara folkbokförd i Nora kommun.
Enligt folkbokföringsförordningen ska en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina vårdnadshavare/föräldrar medan han/hon går i gymnasieskolan, oavsett om eleven har uppnått myndig ålder. Eleven ska också kunna styrka genom kontrakt eller hyresavi att eleven är inackorderad på annan ort och plats än hemmet.

  • eleven skall gå i kommunal gymnasieskola
  • eleven ska ha antagits som förstahandssökande
  • eleven skall ha en resväg som överstiger 40 km enkel resa eller en restid som är mer än 3 tim/dag
  • eleven skall vara folkbokförd i Nora kommun

klicka här för att läsa mer.

Ansökan skickas till:

Nora kommun, Prästgatan 15, 713 80 Nora

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten