Ansök om stipendium ur Nora Stadrafond eller Nora Skolsamfond

LÄS MER

Studerande kan söka stipendium ur Nora skolsamfond eller Nora Stadrafond. Ansökan ska ha inkommit senast sista februari varje år.

Nora kommuns skolsamfond
Stipendium kan delas ut till elever i kommunens grundskola samt till elever från Nora kommun som fortsatt sin utbildning efter grundskolan på annan ort. Utdelning ur fonden görs till elev som till exempel visat goda kunskaper i särskilt ämne. Som varit en god kamrat eller ägnat arbete i skolan åt teater, musik, annan kulturell verksamhet, gymnastik och idrott eller som hjälp till studieresa. 

Stadrafonden
Stipendium kan delas ut för fortsatt utbildning efter gymnasieskola till elever från Nora kommun med företräde för utbildning inom yrkesområdena bergshantering och skogsbruk.

Viktigt att bifoga: 
Bifoga betyg eller annat dokument från den skola du studerar på som intygar att du är elev på skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten