Anmäla oljeavskiljare

LÄS MER

Här anmäler du oljeavskiljare enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Blanketterna är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Blankett hämtas via knapp "hämta blankett", du kommer då till Lindesbergs e-tjänsteportal där blankett finns att ladda ned/skriva ut.