Lämna önskemål av tid i idrottslokal/gymnastiksal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från höstterminen 2022 tog  tog Nora Kommun över ansvaret för bokning och administrering av idrottshallarna. Det innebär förändringar i bokningsprocessen som nu går via denna e-tjänst.  Läs igenom all information innan du börjar fylla i e-tjänsten. 

Lördag och söndag kan bokas för träningsverksamhet, men dessa dagar är också tävlingsdagar. Tävlingar bryter löpande träningstillfällen. Tävling/match måste bokas minst 2 veckor före tävlingstillfället för att möjliggöra avbokning av träningstid som sammanfaller med tävling/matchtillfället. För bokning av tävling/match kontakta fritidssamordnare. 

Ansökan om stående halltider ska vara inskickad senast 28 maj. Vid behov sammankallas berörda föreningar till ett fysiskt möte.  Preliminärt schema klart v.24.  

Observera att ansökan om tider endast är önskemål. Nora Kommuns hänvisar till sina bokningsregler och fördelningsprinciper vid fördelning av tider, se fördelningsprinciper här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa